Prijzen

Maandkaart onbeperkt
€35.-Per maand
  • Onbeperkt sporten inclusief alle groepslessen
  • Incasso per maand
  • Opzegtermijn 1 maand
  • meld je aan voor een gratis proefles!
Aanmelden
Jaarkaart onbeperkt
€2950.-Per Maand
Senior Groepsfitness
€25.-Per Maand
  • Geheel nieuwe groep
  • 2 keer per week onder deskundige begeleiding
  • Incasso per maand
  • meld je aan voor een gratis proefles!
Aanmelden
Cash Incasso p/m
Gratis
Dagtraining € 12,50
Maandkaart

( automatische incasso/ 1 maand  opzegtermijn) 

 € 35,- 
Maankaart los CASH

(geen contract / geen opzegtermijn) 

 

€ 50.-

Senior Groepsfitness (2x per week)  € 25.-

 

Bij automatisch incasso rekenen wij geen inschrijfgeld.

* Incasso per maand.
Tijdelijk 1 maand opzegtermijn !

Opzegging:
Opzegging van automatische incasso kan alleen aan de receptie van Fit2000 afgehandeld worden met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. U vult bij ons een opzegformulier in en krijgt van ons een bewijs van uitschrijving mee met daarop de laatste incasso datum. Telefonische en opzeggingen via de mail worden niet in behandeling genomen! U dient zich altijd vóór de 1e van de maand uit te schrijven. ( 1 kalendermaand opzegtermijn), zie ook onze voorwaarden waarvoor u getekend heeft.

Opzegging (automatische incasso)

Dient schriftelijk middels een opzegformulier aan de bar.

Gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment en uitsluitend schriftelijk aan de receptie van Fit2000 opzeggen (voor 1e v.d. maand)

1 maand opzegtermijn.

Dit kan middels een bij de receptie verkrijgbaar opzeggingsformulier.

Jaar en 2 jaar abonnementen ( 12 en 24 maanden) worden automatisch na eind periode verlengd naar een maandelijks abonnement dus dienen ook opgezegd te worden. 

De opzegging aan de balie geldt tevens als intrekking machtiging van de automatische incasso indien hiervoor een machtiging is verleend.

 

Een opzegging met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. In dit geval, geldt de termijn waarin de opzegging door Sportclub FIT 2000 ontvangen is als laatste training – en betalingstermijn.

 

Opzegging geschiedt door gebruiker en / of bij minderjarige door de ouder, wettig verzorg(st)er of vertegenwoordig(st)er.

 

Wanneer men na opzegging opnieuw lid wil  worden zijn hier ook wederom de gehanteerde inschrijfnormen van kracht.

 

Telefonische / mondelinge afmeldingen  en afmeldingen via e-mail worden niet in behandeling genomen.

 

In geen enkel geval vindt restitutie plaats van contributie.